Đang tải video...
  • #1
  • Zoom+ 16,917 2 0

    Y tá là một công việc để phục vụ một bệnh nhân, nhưng bạn sẽ có một cơ thể rung rinh trong một chiếc áo khoác trắng hơn là chăm sóc điều dưỡng!!!Yui Kasugano

    Y tá là một công việc để phục vụ một bệnh nhân, nhưng bạn sẽ có một cơ thể rung rinh trong một chiếc áo khoác trắng hơn là chăm sóc điều dưỡng!!!Yui Kasugano

    Nhật Bản  
    Xem thêm